Usługi geodezyjne dla firm i instytucji

plany pomiarów geodezyjnych

Firmy i instytucje mogą skorzystać z zakresu usług opisanego tutaj.

Dodatkowo dla klientów biznesowych oferujemy:

  • geodezyjna obsługa inwestycji,
  • pomiar mas ziemnych,
  • wykrywanie i mapowanie instalacji podziemnych (przebiegów sieci i przyłączy).